Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản tháng 7/2019

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 - 14:55 Đã xem: 576

Ngày 26/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 7/2019. Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kịp thời tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật, nhất là các hoạt động của kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Quan tâm tuyên truyền việc sát nhập thôn, bản, tổ dân phố và những vấn đề có liên quan sau khi sát nhập. Báo Tuyên Quang tiếp tục duy trì chuyên mục “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông tin, phản ánh sự nỗ lực, đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, từ đó mở ra những cơ hội mới trong hội nhập và phát triển nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quan tâm, tuyên truyền việc điều chỉnh nguyện vọng của các thí sinh vào các trường đại học, cao đẳng; các chính sách về bảo hiểm y tế, các chính sách liên quan đến người lao động… Tháng 7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cho văn nghệ sỹ, phóng viên đi thực tế sáng tác các tác phẩm về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2019, đồng chí Mai Đức Thông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát, tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các vấn đề kinh tế - xã hội, chính trị nổi bật của tỉnh và trong nước. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn kết tinh trong Di chúc của Người; Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương nhất là các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tăng cường thông tin, phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVI, đặc biệt là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm; thông tin, tuyên truyền việc thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019; kịp thời thông tin, tuyên truyền về những kết quả và những giải pháp tích cực của Trung ương, của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác chuẩn bị cho năm học mới; bám sát cơ sở để thông tin, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị; thông tin, tuyên truyền khẳng định vị thế, vai trò của Tuyên Quang “Thủ đô Khu Giải phóng - Thủ đô kháng chiến” trong tiến trình lịch sử của dân tộc; tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019… Tuyên truyền, phản ánh các sự kiện, vấn đề, các ngày lễ lớn, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, của đất nước, các vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm.


PV

Xem tin theo ngày:   / /