Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2019 về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2019

Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019 - 10:09 Đã xem: 67

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /