Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư  

Tỉnh ta không có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư nhưng với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã tạo những hiệu ứng tích cực ngay từ những ngày đầu xuân mới 2019.

 

Xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại  

Ngày 17-4-1947, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định thành lập Tỉnh đội Tuyên Quang (nay là Bộ CHQS tỉnh). 72 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, LLVT tỉnh ra sức xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

 

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM